וואס מיינט עוואלוציע?

אלעס איבער חכמת העוואלוציע
מורה_הנבוכים
Posts: 4
Joined: Sat Mar 24, 2018 5:07 pm

וואס מיינט עוואלוציע?

Post by מורה_הנבוכים » Sat Mar 24, 2018 5:34 pm

איך וועל דא פרובירן מסביר צו זיין בקיצור נמרץ וואס מיינט עוואלוציע, און וואס עס שטעלט מיט זיך פאר.

וזה החלי: