ווער זענען געווען די ניענדערטאלן (Neanderthals)?

אלעס איבער חכמת העוואלוציע
מורה_הנבוכים
Posts: 4
Joined: Sat Mar 24, 2018 5:07 pm

ווער זענען געווען די ניענדערטאלן (Neanderthals)?

Post by מורה_הנבוכים » Sat Mar 24, 2018 5:38 pm

האט איר אמאל געהערט פון די ניענדעטאלן? ווייסט איר וואס דאס מיינט? ווער זענען זיי געווען? ווען האבן זיי געלעבט?