ווי איז גאט געווען ביים קריג?

הכל אודות שואת אירופא
מורה_הנבוכים
Posts: 4
Joined: Sat Mar 24, 2018 5:07 pm

ווי איז גאט געווען ביים קריג?

Post by מורה_הנבוכים » Sat Mar 24, 2018 5:24 pm

אזא פשוט׳ע און ווייטאגליכע שאלה.

עס איז נישט מעגליך צו פארשטיין ווי עס איז בכלל מעגליך אז א גאט וואס איז ערליך, ווייסט אלעס, קען אלעס, זאל קענען צוקוקן די גרויזאמקייט און אכזריות וואס איז פארגעקומען ביים קריג און גארנישט געטיהן עס אפצושטעלן.

ווען איך טראכט אריין דערין, זייטס מיר מוחל מיינע טייערע חברים, קום איך צום מסקנא אז אדער גאט עקזעסטירט בכלל נישט, אדער איז ער/זי זייער זייער שלעכט.