חקירה; מצוה, איסור או רשות?

admin
Site Admin
Posts: 2
Joined: Sat Feb 10, 2018 2:56 pm

חקירה; מצוה, איסור או רשות?

Post by admin » Sat Feb 10, 2018 3:26 pm

איך האב זיך אייביג געוואונדערט וואס איז דער אמת איבער ״חקירה״, איז עס אן עבירה, צו גאר א מצוהת אדער פילייכט נאר א רשות. קען מיר עמיצער באלייכטן אין דעם ענין?